Casa de Cultură
Traian Demetrescu
Craiova

Casa de Cultură „Traian Demetrescu”

Motivul pentru care prelucrăm datele dvs. personale este de a putea intra și desfășura relații contractuale sau de colaborare cu dvs. Casa de Cultură prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, ale legislației europene și naționale privind protecția datelor. În momentul în care se decide încheierea unui contract civil sau a unei colaborări, Casa de Cultură vă solicită un set de date personale și documente necesare desfășurării contractului/colaborării.

Dacă dvs. nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Casa de Cultură nu poate să demareze demersurile legale pentru desfășurarea contractului/colaborării.

Temeiul legal al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal este reprezentat de:

– articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR – prelucrare în scopuri precontractuale și contractuale 

– pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revin operatorului (Casa de Cultură), conform articolului 6 alin. (1) litera c) din GDPR.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal:

 1. a) persoana vizată;
 2. b) autorități publice centrale/locale (ANAF, Curtea de conturi etc.);
 3. c) servicii sociale și de sănătate (CNPP, CNAS etc.);
 4. d) societăți bancare;
 5. e) persoanele împuternicite de instituție (Compartimentul RU, Biroul Financiar-Contabilitate, etc.);

Instituția garantează că dezvăluirea datelor către terți se face în baza legii.

Casa de Cultură păstrează datele personale ale colaboratorilor atât timp cât este scopului pentru care au fost colectate, în concordanță cu legislația în domeniu.

Dacă vă veți exercita dreptul la ștergere a datelor, instituția va continua să păstreze un set de date personale de bază (nume, data nașterii etc.) conform cerințelor legale.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

În condițiile prevăzute de către GDPR, puteți exercita următoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat
 • Dreptul de acces la date
 • Dreptul de rectificare
 • Dreptul de ștergere
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul de opoziție
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”) accesând site-ul web www.dataprotection.ro.

Casa de Cultură Traian Demetrescu are sediul în Craiova, str. Traian Demetrescu nr. 31, tel./fax 0351/413369, email: casa_cultură_traian_demetrescu@yahoo.com.

Skip to content